Ecological

สำนักหอสมุด พัฒนานวัตกรรมตู้ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ เพิ่มความมั่นใจในการยืมคืนหนังสือ

“ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ร่วมกับ โรงทานร่วมใจ “ปันกันอิ่ม” ขอนแก่น เยียวยาผู้ขาดรายได้จากวิกฤติไวรัสโควิด-19

ทันตแพทย์ มข. มอบเมล็ดพันธุ์กาฬพฤกษ์ทรงปลูก เพื่อเพาะพันธุ์แจกจ่ายแก่ประชาชนสานต่อพระราชปณิธาน “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลาน”

“ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” แจกข้าวกล่อง บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

สำนักหอสมุด พัฒนานวัตกรรมฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศในอาคารด้วย UVC

มข.เผย การเรียนการสอนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เทอมหน้า ปีการศึกษา 2562-2563 พร้อมแล้วกว่า 90 %

เริ่มแล้ว!วันนี้ มข. ร่วม สภ.ขอนแก่น ชูเมือง Smart city บินโดรนตรวจจับความร้อน หนุนจนท.ตรวจการณ์เข้มเคอร์ฟิวหยุด COVID-19

Scroll to Top