กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาทหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช”

Scroll to Top