Digital Twin

Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา ‘ผู้นำ-คนสำคัญ’

วันที่เผยแพร่ : 27 มิ.ย. 2564 Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลอ …

Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา ‘ผู้นำ-คนสำคัญ’ Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

สำนักข่าว : techtalkthai URL : https://today.techtalkthai.com …

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการ SMART CITY มข. นำ DIGITAL TWIN แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง

สำนักข่าว : ไทยไทม์นิวส์ URL : https://www.thaitimenews.com/c …

ศูนย์ปฏิบัติการ SMART CITY มข. นำ DIGITAL TWIN แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง Read More »

Smart City มข. นำ Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย

สำนักข่าว : บ้านเมือง URL : https://www.banmuang.co.th/news/e …

Smart City มข. นำ Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย Read More »

มข. ผุด แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย

สำนักข่าว : BLT Bangkok URL :   วันที่เผยแพร่ : 9 ก.พ. 2 …

มข. ผุด แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย Read More »

Scroll to Top