งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์

บัณฑิต Law KKU คว้าอันดับ 1 ประเทศ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 …

บัณฑิต Law KKU คว้าอันดับ 1 ประเทศ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73 Read More »

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล

นศ.นิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเ …

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล Read More »

คณะนิติศาสตร์คว้าองค์กรดีเด่นด้านบริการวิชาการ และอันดับ 3 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล องค์กรดีเด่น สาข …

คณะนิติศาสตร์คว้าองค์กรดีเด่นด้านบริการวิชาการ และอันดับ 3 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »

นิติฯมข. สร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างพลังเครือข่ายเพื่อการพั …

นิติฯมข. สร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม Read More »

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา …

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง Read More »

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดสอบสัมภาษ …

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา Read More »

คณะนิติฯ มข. จัดเสวนาวิชาการทิศทางธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทย ดึง 3 นักวิชาการร่วมถกบทบาทภาครัฐและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั …

คณะนิติฯ มข. จัดเสวนาวิชาการทิศทางธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีในประเทศไทย ดึง 3 นักวิชาการร่วมถกบทบาทภาครัฐและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัล Read More »

คณะนิติศาสตร์ เสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิตอน ใครได้ใครเสีย ? นำคู่มือสู่การปฏิบัติห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่

ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียง …

คณะนิติศาสตร์ เสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิตอน ใครได้ใครเสีย ? นำคู่มือสู่การปฏิบัติห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ Read More »

นักศึกษากฎหมายชั้นปี 2 โชว์ผลงานการออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Human Rights to SDGs)

คณะนิติศาสตร์ สร้างพื้นที่เรียนรู้ให้นักศึกษาชั้นปี 2 แลกเปลี …

นักศึกษากฎหมายชั้นปี 2 โชว์ผลงานการออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Human Rights to SDGs) Read More »

คณะนิติฯ จัดเสวนา ความเสมอภาคทางเพศ ชี้แนะข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน …

คณะนิติฯ จัดเสวนา ความเสมอภาคทางเพศ ชี้แนะข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) Read More »

Scroll to Top