งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์

คณะนิติฯ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก School of Law, HUST สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายร่วมกันในอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มข. จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต Law For All สร้างนิติทัศนะพร้อมส่งแรงบันดาลใจพลังนักกฎหมายรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สร้างโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านกฎหมายหนุนเสริมศักยภาพผ่านหลักสูตร F-PLS สู่การเป็น Law Next Generation

Scroll to Top