งานสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์

นศ. มข.คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวด Young Ombudsman Awards ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน”

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. คว …

นศ. มข.คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวด Young Ombudsman Awards ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” Read More »

คณะนิติฯ มข. เสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ร่วม Create & Design กิจกรรมเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การเป็น SMART LAWYER

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ร่ …

คณะนิติฯ มข. เสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ร่วม Create & Design กิจกรรมเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การเป็น SMART LAWYER Read More »

คณะนิติศาสตร์ เข้าหารือท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือ มุ่งสร้าง Internationalization สู่การเป็น Smart & Global Lawyers

คณะนิติศาสตร์ เข้าหารือท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส …

คณะนิติศาสตร์ เข้าหารือท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือ มุ่งสร้าง Internationalization สู่การเป็น Smart & Global Lawyers Read More »

คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดสวิทช์ Idea จุดประกายสร้าง START-UP Business Model ปั้น Entrepreneurial Lawyers ผ่าน 24 Hrs. Hackathon Project

คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดสวิทช์ Idea จุดประกายสร้าง START-UP Bus …

คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดสวิทช์ Idea จุดประกายสร้าง START-UP Business Model ปั้น Entrepreneurial Lawyers ผ่าน 24 Hrs. Hackathon Project Read More »

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบร …

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน Read More »

คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ร่วมพัฒนากลยุทธ์ระดับรายวิชาและหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมและสิ …

คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation) ร่วมพัฒนากลยุทธ์ระดับรายวิชาและหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา Read More »

คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดพื้นที่ร่วมจัดสัมมนาเสริมความรู้ภาคประชาชน สร้างความตระหนักของการบริหารการเงินชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินแ …

คณะนิติฯ ร่วมกับ คณะกรรมมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดพื้นที่ร่วมจัดสัมมนาเสริมความรู้ภาคประชาชน สร้างความตระหนักของการบริหารการเงินชุมชนให้เกิดความยั่งยืน Read More »

นิติฯ มข. สร้าง Social Lab นำนศ.ลงพื้นที่เปิดเวทีเรียนรู้ปัญหาร่วมวิเคราะห์เป็นบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ นำโดยอาจาร …

นิติฯ มข. สร้าง Social Lab นำนศ.ลงพื้นที่เปิดเวทีเรียนรู้ปัญหาร่วมวิเคราะห์เป็นบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขา Read More »

บัณฑิต Law KKU คว้าอันดับ 1 ประเทศ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 …

บัณฑิต Law KKU คว้าอันดับ 1 ประเทศ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73 Read More »

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล

นศ.นิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเ …

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล Read More »

Scroll to Top