นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session 4 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทั …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session 4 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4 Read More »

“สำนักหอสมุด มข. สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience”

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ในงานครบรอบ 72 ปี ของโรงพยาบ …

“สำนักหอสมุด มข. สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience” Read More »

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mrs. Dawn F. Rooney ให้เกียรติเยี่ยมชม สำนักหอสมุด มข.

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ณรงค์ชัย อัค …

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mrs. Dawn F. Rooney ให้เกียรติเยี่ยมชม สำนักหอสมุด มข. Read More »

สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Virtual Exhibition”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมม …

สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Virtual Exhibition” Read More »

สุดภาคภูมิ สำนักหอสมุดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่ …

สุดภาคภูมิ สำนักหอสมุดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 Read More »

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ GMS Wisdom Hub : ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเป …

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ GMS Wisdom Hub : ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง Read More »

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักหอสมุด และให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม งาน Thailand Health AI Conference & Datathon 2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายก …

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักหอสมุด และให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม งาน Thailand Health AI Conference & Datathon 2023 Read More »

สำนักหอสมุด มข. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วม Thailand Health AI Conference & Datathon 2023

      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำ …

สำนักหอสมุด มข. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วม Thailand Health AI Conference & Datathon 2023 Read More »

สำนักหอสมุดร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุด …

สำนักหอสมุดร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV” ครั้งที่ 4 Read More »

สำนักหอสมุด ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มข. ผ่านการผลิตหนังสือเสียงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา

ในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเวียนม …

สำนักหอสมุด ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มข. ผ่านการผลิตหนังสือเสียงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา Read More »

Scroll to Top