นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

สำนักหอสมุด มข.ร่วมกับจิตอาสาส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่ผู้พิการทางสายตา ผ่านการผลิตหนังสือเสียง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ Learning center for All …

สำนักหอสมุด มข.ร่วมกับจิตอาสาส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่ผู้พิการทางสายตา ผ่านการผลิตหนังสือเสียง Read More »

สำนักหอสมุดเสริมทักษะด้าน AI ให้บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (IT Learning Program The series) เรื่อง การใช้เครื่องมือ Generative AI เพื่อเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านต่างๆ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 สำนักหอสม …

สำนักหอสมุดเสริมทักษะด้าน AI ให้บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (IT Learning Program The series) เรื่อง การใช้เครื่องมือ Generative AI เพื่อเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านต่างๆ Read More »

สำนักหอสมุด มข. ให้การต้อนรับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนั …

สำนักหอสมุด มข. ให้การต้อนรับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience”

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุ …

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience” Read More »

“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวั …

“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners” Read More »

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับโลก ได้รับเชิญจาก Harvard College in Asia Program เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การ transform ห้องสมุด

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอน …

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับโลก ได้รับเชิญจาก Harvard College in Asia Program เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การ transform ห้องสมุด Read More »

สำนักหอสมุด มข.ส่งมอบความรักความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก ผ่านนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

ระหว่าง วันที่ 14-28 กพ 2566 สำนักหอสมุด ร่วมกับสถาบันมะเร็งท …

สำนักหอสมุด มข.ส่งมอบความรักความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก ผ่านนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี” Read More »

สำนักหอสมุด ร่วมมือกับชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy) ของประชาชน ผ่านการเรียนรู้ด้วย metaverse experience

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทย …

สำนักหอสมุด ร่วมมือกับชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy) ของประชาชน ผ่านการเรียนรู้ด้วย metaverse experience Read More »

สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป Career on Campus เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill

สำนักหอสมุด ร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด จัดเวิร์กชอป Career …

สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป Career on Campus เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill Read More »

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กา …

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา Read More »

Scroll to Top