KKU Smart city

‘ESRI” ร่วม “ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น” จับตาโควิด-19 เช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ !

สำนักข่าว: trjournalnews.com URL :  https://www.trjournalnews […]

‘ESRI” ร่วม “ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น” จับตาโควิด-19 เช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ ! Read More »

ม.ขอนแก่น ชู ‘แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ

วานนี้ (29 เม.ย. 64) รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิ

ม.ขอนแก่น ชู ‘แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ Read More »

นำร่อง SMART LIVING LAB ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ ขับเคลื่อนขอนแก่น SMART CITY นำร่อง SMART LIVING LAB ตามนโยบายขอนแก่น SMART CITY ทดสอบและส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ สร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์และทำนาย

สำนักข่าว : facebook: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ

นำร่อง SMART LIVING LAB ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ ขับเคลื่อนขอนแก่น SMART CITY นำร่อง SMART LIVING LAB ตามนโยบายขอนแก่น SMART CITY ทดสอบและส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ สร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์และทำนาย Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการ SMART CITY มข. นำ DIGITAL TWIN แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง

สำนักข่าว : ไทยไทม์นิวส์ URL : https://www.thaitimenews.com/c

ศูนย์ปฏิบัติการ SMART CITY มข. นำ DIGITAL TWIN แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง Read More »

Smart City มข. นำ Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย

สำนักข่าว : บ้านเมือง URL : https://www.banmuang.co.th/news/e

Smart City มข. นำ Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

สำนักข่าว : thetaradev URL : https://kku.world/r-72h วันที่เผ

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย เพิ่มความปลอดภัยประชาชน Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซั

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน Read More »

ขอนแก่นลุยเต็มที่!!เร่งสปีดพัฒนา‘เมืองอัจริยะ’ด้านสุขภาพ/แพทย์ฉุกเฉิน

สำนักข่าว: esanbiz URL: https://www.esanbiz.com/37397 วันที่เ

ขอนแก่นลุยเต็มที่!!เร่งสปีดพัฒนา‘เมืองอัจริยะ’ด้านสุขภาพ/แพทย์ฉุกเฉิน Read More »

Scroll to Top