วัน: 17 มีนาคม 2021

คณะนิติศาสตร์ มข. แหล่งบ่มเพาะประชาธิปไตย โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

             เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองว …

คณะนิติศาสตร์ มข. แหล่งบ่มเพาะประชาธิปไตย โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม Read More »

12 นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จาก SIMPIC 2021

      นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างผลงานอย่า …

12 นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จาก SIMPIC 2021 Read More »

การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบด …

การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project Read More »

SMC ย้ำความเป็นเลิศการแพทย์ระดับประเทศ ผนึก “ไอเคคร๊าฟท์” เปิดตัว “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด”

สำนักข่าว : prnewsthailand URL :   https://www.prnewsthailand …

SMC ย้ำความเป็นเลิศการแพทย์ระดับประเทศ ผนึก “ไอเคคร๊าฟท์” เปิดตัว “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด” Read More »

ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มข. จัดฝึกอบรมยูทูบเบอร์ สร้างงานเครือข่ายชุมชน ให้ผ่านพ้นวิฤตโควิด – 19

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ …

ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มข. จัดฝึกอบรมยูทูบเบอร์ สร้างงานเครือข่ายชุมชน ให้ผ่านพ้นวิฤตโควิด – 19 Read More »

“โครงการ U2T มข.” ชูโมเดล แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

นางสาวศรัญญา อินทะผิว ระบุว่า ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 9  มีนาคม …

“โครงการ U2T มข.” ชูโมเดล แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ นำการนวดแผนไทยและสมุนไพร เสริมอาชีพนวดแผนไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยการนำนวดแผนไทยและสมุนไพร ลงพื้นที่ อ.น้ำพอง เสริมอาชีพนวดแผนไทย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลั …

คณะเทคนิคการแพทย์ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยการนำนวดแผนไทยและสมุนไพร ลงพื้นที่ อ.น้ำพอง เสริมอาชีพนวดแผนไทย Read More »

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์

วันที่15-16 มีนาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสา …

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์ Read More »

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ World Craft City for Ikat (Mudmee)

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรบุรุษ พลอยวิเลิศ ที่ได้รับรางวัลชนะเ …

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ World Craft City for Ikat (Mudmee) Read More »

Scroll to Top