คณาจารย์คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์

วันที่15-16 มีนาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหะวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษาชั้นปีที่2 ในหลักสูตรศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยในวันแรกเข้ารับฟังการบรรยายที่โรงแรม Avani Khon Kaen Hotel& Convention Centre และฝึกเรียนรู้การรับประทานอาหารแบบตะวันตก มารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table manners) และรูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร (Table setting เยี่ยมชมการดำเนินงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม (Front office department) และเยี่ยมชมห้องพักประเภทต่างๆพร้อมเรียนรู้การดำเนินงานในห้องพัก เช่น การปูเตียง สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักแต่ละประเภท ในวันที่สอง เดินทางดูงาน ณ ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและให้ความรู้โดยท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยาน รับฟังการดำเนินงานของการท่าอากาศยานและเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆในท่าอากาศยานโดยหัวหน้ากลุ่มงานพิธีการบินและอำนวยความสะดวก

ในช่วงบ่ายเดินทางรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) กล่าวต้อนรับและให้การบรรยายและนำชมแต่ละส่วนงานโดยผู้จัดการศูนย์ประชุม และผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

การเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษา ต่อยอดการเรียนรายวิชาต่างๆ ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง บุคลากรที่ทำงานจริง มีประสบการณ์จริง เป็นการเปิดโลกทัศน์และเห็นภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างครอบคลุม และเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมการรองรับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในอนาคตอันใกล้นี้ และการเดินทางครั้งนี้คณาจารย์ได้มีโอกาสติดตามการฝึกปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาที่โรงแรมอวานี จำนวน 3 คน และศูนย์ประชุมไคซ์จำนวน 3 คน จากการฝึกผ่านมาเป็นเวลา 2เดือนครึ่ง นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติเสมือนการเป็นพนักงานและได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

Lecturers of Tourism and Service Industry Program of Faculty of Interdisciplinary Sciences lead their students on a study trip

https://www.kku.ac.th/10176

Scroll to Top