ชุตินันท์ พันธ์จรุง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตำบล 7 อำเภอ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อข …

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตำบล 7 อำเภอ Read More »

แผนพัฒนาตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T พัฒนาพันธุ์ข้าวแก่วิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนหัน อ …

แผนพัฒนาตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T พัฒนาพันธุ์ข้าวแก่วิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ Read More »

ผลงานตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T มุ่งจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนหัน อ …

ผลงานตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T มุ่งจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน Read More »

อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science พร้อมส่งมอบหน้าที่ให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ เป็น ผอ.สำนักบริการวิชาการ คนใหม่

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประ …

อธิการบดี มข. มอบนโยบายยกระดับสำนักบริการวิชาการ จัดตั้งเป็น College of Arts and Science พร้อมส่งมอบหน้าที่ให้ รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ เป็น ผอ.สำนักบริการวิชาการ คนใหม่ Read More »

คณะนิติศาสตร์ มข. แหล่งบ่มเพาะประชาธิปไตย โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

             เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองว …

คณะนิติศาสตร์ มข. แหล่งบ่มเพาะประชาธิปไตย โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม Read More »

คณะเศรษฐศาสตร์ มข.จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว TAXI สนองนโยบาย มข. ต้องออกมาช่วยเศรษฐกิจเมืองให้พ้นวิกฤติโควิด-19

        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ที่โรงแรมราชาวดี รีสอ …

คณะเศรษฐศาสตร์ มข.จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว TAXI สนองนโยบาย มข. ต้องออกมาช่วยเศรษฐกิจเมืองให้พ้นวิกฤติโควิด-19 Read More »

มข. เตรียมปรับโฉมเว็บไซต์ ดึงความโดดเด่นด้านวิชาการนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประ …

มข. เตรียมปรับโฉมเว็บไซต์ ดึงความโดดเด่นด้านวิชาการนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย Read More »

ชาว มข. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เช้าของวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564  รศ.นพ. ชาญชัย พานท …

ชาว มข. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

วิทยุ มข. บริการชุมชน: ร้านกาแฟ School bucks โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝึกอาชีพให้นักเรียนผู้พิการ ต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อจบการศึกษา

         เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น. รายกา …

วิทยุ มข. บริการชุมชน: ร้านกาแฟ School bucks โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝึกอาชีพให้นักเรียนผู้พิการ ต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อจบการศึกษา Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 /2564

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 13.00 – 15.30 น. รศ.นพ. ช …

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 /2564 Read More »

Scroll to Top