ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มข. จัดฝึกอบรมยูทูบเบอร์ สร้างงานเครือข่ายชุมชน ให้ผ่านพ้นวิฤตโควิด – 19

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชากร และสภาพเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้ผู้ประกอบการและพนักงานต้องถูกสั่งหยุดงานช่วงคราว ลดจำนวนพนักงาน หรือ ปิดกิจการลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการและเครือข่ายชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายกิจการพิเศษ  และ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี จึงจัดฝึกอบรมการผลิตคอนเทนต์ เป็นยูทูบเบอร์ เพื่อการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยเศรษฐกิจเมืองให้พ้นวิกฤตโควิด-19 ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 8.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษเรื่องการวางกลยุทธ์เตรียมเนื้อหาทำวิดีโอ ,เรื่อง ๓ รูปแบบวีดีโอที่ช่วยเพิ่มยอดขาย, Workshop ฝึกใช้อุปกรณ์ทำวิดีโอ, Workshop ฝึกถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ, Workshop ตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน และการบรรยายเรื่องการปรับแต่งช่องยูทูบแบบมืออาชีพ วิทยากรโดย คุณเสกสรร  เทิดสิริภัทร ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามเจ้าของรายการเสกสรร ปั้น Youtube นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ยังได้รับมอบเกียรติบัตร ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการอีกด้วย สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามดำริของ ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาช่วยผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2564

ภาพกราฟฟิก : ทิตาวีร์ การรัมย์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

Scroll to Top