Spiritual

มข. โดยคณะเทคโนโลยี ร่วมบรรยายและทำ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์คณะเทคโนโลยี ร่วมบรรยายและทำ wo …

มข. โดยคณะเทคโนโลยี ร่วมบรรยายและทำ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น Read More »

มข. ร่วมมือ Jiujiang University เปิดศูนย์ KKU Graduates Study Zone เตรียมพร้อม นศ. จีน เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อ …

มข. ร่วมมือ Jiujiang University เปิดศูนย์ KKU Graduates Study Zone เตรียมพร้อม นศ. จีน เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิศว …

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ Read More »

มข. ร่วม กรมประมง MOU วิชาการ ดันนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพภาคประมงไทย

วันนี้ ( 3 เมษายน 2566 ) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ว …

มข. ร่วม กรมประมง MOU วิชาการ ดันนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพภาคประมงไทย Read More »

ผู้บริหาร มข. สานสัมพันธ์ ไทย- สปป.ลาว ร่วมงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2656 เวลา 18.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ สาธาร …

ผู้บริหาร มข. สานสัมพันธ์ ไทย- สปป.ลาว ร่วมงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ประจำปี 2566 Read More »

ผอ. กองการต่างประเทศ หารือร่วมกับ CP All ยกระดับทักษะนักศึกษา ตอบสนองตลาดแรงงานโลก

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมกองกา …

ผอ. กองการต่างประเทศ หารือร่วมกับ CP All ยกระดับทักษะนักศึกษา ตอบสนองตลาดแรงงานโลก Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือแน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรับรอง ส …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือแน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย Read More »

คณะสหวิทยาการ ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและพานิชย์ สปป.ลาว

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้อง NK 1404 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น …

คณะสหวิทยาการ ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและพานิชย์ สปป.ลาว Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา Read More »

Scroll to Top