จารุณี นวลบุญมา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เวทีทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 16

ทีม See-it นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาส …

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เวทีทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 16 Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบ …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณ …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ Read More »

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข. และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดย รศ.ดร. …

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข. และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสานฝันปั้นจิตกับว่าที่วิศวฯกรตัวน้อย

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสานฝันปั้นจิตกับว่าที่วิศวฯกรตัวน้อย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านระบบอัตโนมั …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดค่ายเปิดประสบการณ์ทางวิศวกรรม สานฝันฉันอยากเป็นวิศวกร

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรร …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดค่ายเปิดประสบการณ์ทางวิศวกรรม สานฝันฉันอยากเป็นวิศวกร Read More »

กิจกรรม “คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สัญจร ณ สาขาวิชา“

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมกา …

กิจกรรม “คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สัญจร ณ สาขาวิชา“ Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถอาจารย์ใหม่ เสริมสร้างการเรียนรู้ใน ยุคดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565 งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากร …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถอาจารย์ใหม่ เสริมสร้างการเรียนรู้ใน ยุคดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Read More »

บัณฑิตวิศวะเคมี ติด 1 ใน 7 คว้าทุนฟุลไบรท์ สานต่อเรียนปริญญาโท สาขา Bioengineering ณ University of Illinous at Urbanna-Champagne ประเทศสหรัฐอเมริกา

 นางสาวกชกร เข็มทองหลาง บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรร …

บัณฑิตวิศวะเคมี ติด 1 ใน 7 คว้าทุนฟุลไบรท์ สานต่อเรียนปริญญาโท สาขา Bioengineering ณ University of Illinous at Urbanna-Champagne ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

Scroll to Top