จารุณี นวลบุญมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ MOU บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด มุ่งเม้นการใช้เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือบริษัท เบลส์ กราส จำกัด เพื่อนำเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากหญ้าเนเปียร์สู่การค้าเชิงพาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปลื้มรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ประจำปี 2566 จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและบรรยายเส้นทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต

Scroll to Top