จารุณี นวลบุญมา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จ …

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน Read More »

งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรมศึกษาดูงานด้านการใช้งานระบบอัตโนมัติด้านการเกษตร

ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – 2 ธันวาคม 2566 งานป …

งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรมศึกษาดูงานด้านการใช้งานระบบอัตโนมัติด้านการเกษตร Read More »

งานวิจัยนักเรียนมัธยมในการดูแลของอาจารย์วิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

รศ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็น …

งานวิจัยนักเรียนมัธยมในการดูแลของอาจารย์วิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Read More »

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัลในเวที TESA Top Gun Rally 2023 ครั้งที่ 17

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการประชันทักษะ …

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัลในเวที TESA Top Gun Rally 2023 ครั้งที่ 17 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์”

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์” Read More »

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเคมี บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปีโตรเคมี”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมน …

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเคมี บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปีโตรเคมี” Read More »

นักวิจัยคณะวิศวะฯ มข. มอบผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ช …

นักวิจัยคณะวิศวะฯ มข. มอบผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับบริษัท Infineon Technologies Asia Pacific Pte หารือความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับบริษัท Infineon Technologies Asia Pacific Pte หารือความร่วมมือด้านการวิจัย Read More »

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริการวิชาการความรู้สู่ชุมชน ออกค่าย “ที่นั่งเรียน Online WI-FI Free เพื่อน้อง”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศา …

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริการวิชาการความรู้สู่ชุมชน ออกค่าย “ที่นั่งเรียน Online WI-FI Free เพื่อน้อง” Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง รุ่นแรก เหินฟ้าบินเรียนที่ประเทศจีน 1 ปี

     หลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดรั …

นักศึกษาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง รุ่นแรก เหินฟ้าบินเรียนที่ประเทศจีน 1 ปี Read More »

Scroll to Top