Spiritual

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 5 มหาวิทยาลัยครูชั้นนำในจีน สร้างความรวมมือด้านการศึกษาเตรียมพร้อมแลกเปลี่ยน นศ.บัณฑิตศึกษา

มข. ฉลองยิ่งใหญ่ “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”

นักศึกษา COLA สุดปัง! ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19 จากการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนระบบนิเวศโลก ผ่าน “โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย” ครั้งที่ 19 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#19)

Scroll to Top