Spiritual

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบร …

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน Read More »

มข. คืนสู่เย้า จัด KKU Indonesian Alumni Reunion ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด KKU Indonesi …

มข. คืนสู่เย้า จัด KKU Indonesian Alumni Reunion ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประทศอินโดนีเซีย Read More »

มข. จัด Academic Exhibition และ KKU Active Recruitment ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานนิทรรศการ …

มข. จัด Academic Exhibition และ KKU Active Recruitment ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

มข. เจรจาความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ณ อินโดนีเซีย ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธ …

มข. เจรจาความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ณ อินโดนีเซีย ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ Read More »

ศึกษาศาสตร์จับมือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาร่วมพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ …

ศึกษาศาสตร์จับมือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาร่วมพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา Read More »

มข. ต้อนรับ Counselor for Public Affairs สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ อธิการบดี ชั …

มข. ต้อนรับ Counselor for Public Affairs สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ Read More »

มข. ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ ร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิริ …

มข. ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ ร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มข.จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม มาประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มข. จัด …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มข.จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม มาประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ฯ Read More »

มข. เปิดบ้านจัด KKU Virtual Open House 2023 นำเสนอหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU Virtual Open House 2023  เพ …

มข. เปิดบ้านจัด KKU Virtual Open House 2023 นำเสนอหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่างชาติ Read More »

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัด กิจกรรมโครงการ Global Perspective เตรียมพร้อมสมรรถนะนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานสากล

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา …

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัด กิจกรรมโครงการ Global Perspective เตรียมพร้อมสมรรถนะนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานสากล Read More »

Scroll to Top