U2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตำบล 7 อำเภอ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อข …

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตำบล 7 อำเภอ Read More »

อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 9.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิ …

อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2564 Read More »

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวง …

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Read More »

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19

สำนักข่าว : khao24h URL :https://khao24h.net/share/news-17-4- …

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19 Read More »

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19

สำนักข่าว : naewna URL : https://www.naewna.com/local/567852 …

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19 Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการผสมพันธุ์โคกระบือ โภชนาการอาหารและการผลิตหัวอาหารสัตว์” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อลดต้นทุนและช่วยเพิ่มองค์ความรู้การเลี้ยงโค

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการผสมพันธุ์โคกระบือ โภชนาการอาหารและการผลิตหัวอาหารสัตว์” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อลดต้นทุนและช่วยเพิ่มองค์ความรู้การเลี้ยงโค Read More »

HUSO เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ U2T

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

HUSO เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลด์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลด์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย Read More »

Scroll to Top