KKU Science Park

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน”

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา …

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน” Read More »

“อุทยานวิทย์ฯ มข. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสร้างจุดแข็งทางธุรกิจด้วย BMC”

แผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหา …

“อุทยานวิทย์ฯ มข. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสร้างจุดแข็งทางธุรกิจด้วย BMC” Read More »

ปังไม่หยุด นักศึกษา มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย Research to Market ครั้งที่10 ระดับภูมิภาค โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

วันที่10 ธันวาคม 2565  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยาน …

ปังไม่หยุด นักศึกษา มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย Research to Market ครั้งที่10 ระดับภูมิภาค โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ Read More »

CIMNEAST3 ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน มุ่งสร้างผจก.นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

เมื่อวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคต …

CIMNEAST3 ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน มุ่งสร้างผจก.นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค Read More »

ม.ขอนแก่นจัดอบรมการทำแผนธุรกิจ BMC มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสต …

ม.ขอนแก่นจัดอบรมการทำแผนธุรกิจ BMC มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม Read More »

ม.ขอนแก่นจัด R2M2023 คัดเข้มข้น 5 ทีมตัวท็อป ตัวแทนประกวดระดับภาค ตอกย้ำ 1 ทศวรรษแห่งการต่อยอดงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์

(9 ต.ค. 65) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกพัฒนา …

ม.ขอนแก่นจัด R2M2023 คัดเข้มข้น 5 ทีมตัวท็อป ตัวแทนประกวดระดับภาค ตอกย้ำ 1 ทศวรรษแห่งการต่อยอดงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์ Read More »

โกอินเตอร์! ม.ขอนแก่น ผนึกพาณิชย์จังหวัด ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล วางเป้าดันส่งออก มุ่งตลาดซาอุฯ

วันที่ 21 กันยายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร …

โกอินเตอร์! ม.ขอนแก่น ผนึกพาณิชย์จังหวัด ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล วางเป้าดันส่งออก มุ่งตลาดซาอุฯ Read More »

ครบรอบ 4 ปี อาคาร’อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น ระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง พัฒนาสู่รากฐานมั่นคงของเศรษฐกิจอีสาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. อุทยานวิทยาศาส …

ครบรอบ 4 ปี อาคาร’อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น ระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง พัฒนาสู่รากฐานมั่นคงของเศรษฐกิจอีสาน Read More »

“ม.ขอนแก่น จัดประกวด Mini-R2M เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่แผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปั้นนศ.พร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุ …

“ม.ขอนแก่น จัดประกวด Mini-R2M เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่แผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปั้นนศ.พร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม” Read More »

ม.ขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ 16 มหา’ลัยเครือข่าย Regional Science Park แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเข้มแข็ง ตอบโจทย์เอกชนในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ …

ม.ขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ 16 มหา’ลัยเครือข่าย Regional Science Park แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเข้มแข็ง ตอบโจทย์เอกชนในภูมิภาค Read More »