KKU Science Park

ม.ขอนแก่น ยกระดับวัตถุดิบอีสาน หนุนนวัตกรรมพัฒนา ‘ข้าวทับทิมชุมแพ’ พาณิชย์’เสริมทัพ ร่วมสร้างแผนที่นวัตกรรม Innovation Roadmap ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

..เลื่องลือก้องเกียรติงาม ขอนแก่นนามก้องปฐพี! นศ.มข.คว้าแชมป์ ประกวด R2M ได้ 2 ทีมตัวแทนอีสาน มุ่งภารกิจผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปีที่ 11

Scroll to Top