KKU Science Park

เข้มข้น! อุทยานวิทย์ มข. คัดเลือกผู้ประกอบการ แผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก ร่วมแข่งระดับประเทศ หนุนธุรกิจไทย ไปไกลสู่ตลาดโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา …

เข้มข้น! อุทยานวิทย์ มข. คัดเลือกผู้ประกอบการ แผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก ร่วมแข่งระดับประเทศ หนุนธุรกิจไทย ไปไกลสู่ตลาดโลก Read More »

ม.ขอนแก่น สร้างศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-1) และ (STDB-2)

วันที่ 27-28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

ม.ขอนแก่น สร้างศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-1) และ (STDB-2) Read More »

“ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. หารือการต่อยอดงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในเชิงพาณิชย์ ”

วันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิ …

“ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. หารือการต่อยอดงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในเชิงพาณิชย์ ” Read More »

ม.ขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสต …

ม.ขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 2566 Read More »

นศ.หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น 16 เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายน …

นศ.หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น 16 เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ Read More »

อธิการบดี มข.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวโอวาสแก่ นักศึกษา มข. ทีมสิริมงคล ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลั …

อธิการบดี มข.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวโอวาสแก่ นักศึกษา มข. ทีมสิริมงคล ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ Read More »

นักศึกษา มข. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Research to Market ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิ …

นักศึกษา มข. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Research to Market ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ Read More »

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน”

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา …

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน” Read More »

“อุทยานวิทย์ฯ มข. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสร้างจุดแข็งทางธุรกิจด้วย BMC”

แผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหา …

“อุทยานวิทย์ฯ มข. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสร้างจุดแข็งทางธุรกิจด้วย BMC” Read More »

ปังไม่หยุด นักศึกษา มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย Research to Market ครั้งที่10 ระดับภูมิภาค โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

วันที่10 ธันวาคม 2565  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยาน …

ปังไม่หยุด นักศึกษา มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย Research to Market ครั้งที่10 ระดับภูมิภาค โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ Read More »

Scroll to Top