คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษย์-สังคม มข. เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างมีประสิทธิภาพ ลุยพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สร้างสังคมสูงวัยสุขภาพแข็งแรง

มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสองปริญญา ของสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ในฐานะคณะต้นแบบ

เปิดม่านแสดงสุดอลังการ!! “The White Snake นางพญางูขาว” ผลงานการสร้างสรรค์ละครเวทีครั้งที่ 19 โดยทีม KKU ENGLISH DRAMA สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ผู้ชมแน่นทุกรอบ!!

กระแสปัง! คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิชาเอกฝรั่งเศส มข. หยิบนวนิยายชื่อดัง อัตชีวประวัติ “มาร์เกอริต ดูราส” สร้างละครเวทีภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “L’Amant…คนรักจากเจอะเลิ้น”

มนุษย์-สังคม มข. ผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ จัด ซีรีส์เวทีเสวนา เพศต้องพูด ซีซั่น 4 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

มนุษย์-สังคม มข. จับมือ สถานทูตเยอรมัน, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์ จัดคอนเสิร์ต 2024 Rap 3 Q&A und Auftritte กระทบไหล่ศิลปินดัง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกผ่านผลงานเพลงสุดสร้างสรรค์

มนุษย์-สังคม มข. อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการบริการวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สู่ชุมชน

Scroll to Top