คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษย์-สังคม มข. เยือนมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และส …

มนุษย์-สังคม มข. เยือนมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 (IC-HUSO 2023) สร้างเครือข่ายยกระดับการวิจัยสู่สากล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย …

มนุษย์-สังคม มข. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 (IC-HUSO 2023) สร้างเครือข่ายยกระดับการวิจัยสู่สากล Read More »

นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส มนุษย์-สังคม มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ในกิจกรรมประจําปี 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ …

นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส มนุษย์-สังคม มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ในกิจกรรมประจําปี 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

การันตีความร้อนแรง! เปิดบ้านมนุษย์-สังคม มข. นักเรียนทั่วภาคอีสานแห่เข้าร่วมงานแน่นคณะ

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคม …

การันตีความร้อนแรง! เปิดบ้านมนุษย์-สังคม มข. นักเรียนทั่วภาคอีสานแห่เข้าร่วมงานแน่นคณะ Read More »

กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น มนุษย์-สังคม มข. ร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารคณะเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา …

กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น มนุษย์-สังคม มข. ร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารคณะเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยประจำปี 2567 มุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

มนุษย์-สังคม มข. ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยประจำปี 2567 มุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน Read More »

ศิษย์เก่า มนุษย์-สังคม มข. รุ่น 8 ระดมทุนมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่คณะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …

ศิษย์เก่า มนุษย์-สังคม มข. รุ่น 8 ระดมทุนมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่คณะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จับมือ รร. ขอนแก่นวิทยายน สานความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

มนุษย์-สังคม มข. จับมือ รร. ขอนแก่นวิทยายน สานความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน Read More »

มนุษย์ – สังคม มข. ร่วมกับ KKU More Care บริการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

มนุษย์ – สังคม มข. ร่วมกับ KKU More Care บริการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา Read More »

ศูนย์ภาษาฯ มนุษย์-สังคม มข. จัดค่ายปฏิบัติการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ …

ศูนย์ภาษาฯ มนุษย์-สังคม มข. จัดค่ายปฏิบัติการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา Read More »

Scroll to Top