ประทีป เทวงษา

เทคโนโลยีธรณีรวมทีมนักโบราณคดี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง และทีมงานอุทยานธรณีขอนแก่น สำรวจแหล่งใบเสมาสมัยทวารวดี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สนใจ เข้าร่วม “การประกวดนวัตกรรมอาหาร” Food Product Innovation Contest

โอกาสของน้องๆระดับมัธยมศึกษา มาถึงแล้ววววว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน ” การประกวดนวัตกรรมอินเตอร์เนตเพื่อสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร IoT Innovation for Agro-industry Competition”

Scroll to Top