ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

ขอเชิญชาวมข. และพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างกุศลแห่งทานบารมีในวาระมงคล ด้วยการทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน รับฟังธรรมะของบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือเผยแผ่ธรรมะ luangta.com และช่องทางสื่อต่าง ๆ

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. สำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล ฯ ภายใน 20 มกราคมนี้

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา และองค์กรเครือข่าย ร่วมกิจกรรมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษาในวาระครบรอบ 59 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ จับมือ เทศบาลเมืองศิลา ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ให้กับผู้สูงวัยที่เลี้ยงดูบุตรหลาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Scroll to Top