ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 50 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65

นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์และอัปโหลดไฟล์เอกสาร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 50 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65 Read More »

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจาก “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ได้สำเร็จ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล …

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจาก “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ได้สำเร็จ Read More »

เตรียมพร้อมลงทะเบียนให้ทัน! วิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ AG103008 มหัศจรรย์ของแมลงและแมงมุม เริ่มปีการศึกษานี้ 2565 

เตรียมพร้อมลงทะเบียนให้ทัน! วิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ AG103008 มห …

เตรียมพร้อมลงทะเบียนให้ทัน! วิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ AG103008 มหัศจรรย์ของแมลงและแมงมุม เริ่มปีการศึกษานี้ 2565  Read More »

เริ่มแล้ว หลักสูตร Non degree “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 ของสำนักบริการวิชาการ

เริ่มแล้ว หลักสูตร Non degree “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็ก …

เริ่มแล้ว หลักสูตร Non degree “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 ของสำนักบริการวิชาการ Read More »

นศ. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.คว้ารางวัลที่2บนเวทีระดับชาติ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ นายกัณฑ์อเนก รั …

นศ. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.คว้ารางวัลที่2บนเวทีระดับชาติ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24” Read More »

COLA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “Mobilizing for Elections: Patronage and Political Machines in Southeast Asia” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อ …

COLA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “Mobilizing for Elections: Patronage and Political Machines in Southeast Asia” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 Read More »

เปิดตัวโครงการ KKU HEALTHY LIFE 3 แล้ววันนี้

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริ …

เปิดตัวโครงการ KKU HEALTHY LIFE 3 แล้ววันนี้ Read More »

สำนักบริการวิชาการ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2564

สำนักบริการวิชาการ รับรางวัล โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Pra …

สำนักบริการวิชาการ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2564 Read More »

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ …

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม Read More »

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เสริมสร้างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบ …

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เสริมสร้างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น Read More »

Scroll to Top