ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ด้วย EDUCA หน่วยงานเพื่อการศึกษาไทยที่ได้จัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมากว่า 15 ปี
ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ EDUCA ได้เริ่มต้นประสานความร่วมมือกับพันธมิตร ออกไปจัดกิจกรรมสัญจร อบรมครูในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงครู ผู้บริหารการศึกษา แหล่งผลิตครู และนักการศึกษาในแต่ละท้องถิ่นอย่างแนบแน่น ภายใต้ชื่อ EDUCA Roadshow 2023 กิจกรรมสัญจรพัฒนาวิชาชีพครูประจำปี 2566
ซึ่ง EDUCA Roadshow 2023 กิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู บุกอีสาน เหนือ ใต้ โดยภาคอีสานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ EDUCA จัดกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในภูมิภาคผ่านการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้จักและพัฒนาเครือข่ายของการพัฒนาวิชาชีพครูในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

Theme “เรียนรู้ร่วมกันผ่านการพัฒนาชั้นเรียนสู่การเรียนรู้ในอนาคต Lesson Study & Learning for the Future
ผูัที่สนใจ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/43txgUW

📣📣 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 📣📣
⏰ ระยะเวลาอบรม : 1 วันเต็ม (ช่วงเช้า 1 คาบ (08.30-12.00 น.) + (ช่วงบ่ายเลือก 1 หัวข้อ (13.30-15.00 น.) + (ช่วงบ่ายเลือก 1 หัวข้อ (15.30-17.00 น.)
📌 ค่าลงทะเบียน… อบรม 1 วันเต็ม  500 บาท (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ)
📌 ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหัวข้อที่รับการอบรม

✍️‍✍️‍ ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ : https://roadshow.educathai.com
✍️‍✍️‍ ข้อมูลกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023 ดาวน์โหลดฟรี คลิกที่นี่ : https://www.educathai.com/knowledge/documents/673

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top