ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผ …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »