พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคล …

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 Read More »

มข. ร่วมจัดประชุมวิชาการเสมือนจริงในนามประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 55 ประเทศทั่วโลก

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 13:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย  รอง …

มข. ร่วมจัดประชุมวิชาการเสมือนจริงในนามประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 55 ประเทศทั่วโลก Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ครูผู้สอน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน นำโดย รศ.ดร.ไมตรี …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ครูผู้สอน Read More »

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 3 Read More »

มข. เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซ …

มข. เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs Read More »

มข. จับมือ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและมีทักษะที่จำเป็นในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ได้มีพิธีลงนามความร่ว …

มข. จับมือ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและมีทักษะที่จำเป็นในอนาคต Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA2020

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA2020 Read More »

มข. ร่วมกับ กสศ. สานต่อนวัตกรรมการศึกษาสู่ ผอ.โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเ …

มข. ร่วมกับ กสศ. สานต่อนวัตกรรมการศึกษาสู่ ผอ.โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ Read More »

มข.ร่วมสามสถาบันฯ ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร …

มข.ร่วมสามสถาบันฯ ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 2 Read More »

มข. ร่วมพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษ ที่ 21

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู …

มข. ร่วมพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษ ที่ 21 Read More »

Scroll to Top