ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญศิษย์เก่าและประชาชนผู้ …

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 Read More »

สำนักบริการวิชาการจัดสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 17 สถาบัน

                  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักบริการวิชาก …

สำนักบริการวิชาการจัดสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 17 สถาบัน Read More »

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart health elderly)

              วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักบริการวิชาการ เปิดหล …

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart health elderly) Read More »

สำนักหอสมุดต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้ …

สำนักหอสมุดต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด Read More »

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อีสานใหม่ : ความท้าทายต่อการเป็นหัวขบวนรถจักรแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัย”

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การสัมมนาสร้างเครือข …

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อีสานใหม่ : ความท้าทายต่อการเป็นหัวขบวนรถจักรแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัย” Read More »

การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

ห้ามพลาด ! การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มข. สนใจสมัครด่วน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยา …

ห้ามพลาด ! การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มข. สนใจสมัครด่วน Read More »

ขอเชิญทุกท่านชมผลงาน Online Thesis Exhibition 2022 และ Onsite Thesis Exhibition 2022 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่านที่สน …

ขอเชิญทุกท่านชมผลงาน Online Thesis Exhibition 2022 และ Onsite Thesis Exhibition 2022 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. Read More »

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. อบรมเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก …

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. อบรมเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น Read More »

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและแมลง

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอัน …

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและแมลง Read More »

ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา …

ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 Read More »

Scroll to Top