ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าทอมือจากวัสดุธรรมชาติและตัดเย็บผ้าไทยใส่สนุก ยกระดับผ้าทอมือพื้นเมืองตำบลบัวเงิน

               สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ […]

สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าทอมือจากวัสดุธรรมชาติและตัดเย็บผ้าไทยใส่สนุก ยกระดับผ้าทอมือพื้นเมืองตำบลบัวเงิน Read More »

อธิการ มข.เผยแผนประเมิน ITA ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิระยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผย

อธิการ มข.เผยแผนประเมิน ITA ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. แปรรูปหอยเชอรี่สีทองตำบลโนนฆ้อง เสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมผลักดันกลุ่มผู้เลี้ยงหอยเชอรี่สีทอ

สำนักบริการวิชาการ มข. แปรรูปหอยเชอรี่สีทองตำบลโนนฆ้อง เสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชน Read More »

งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566

กำหนดระบบจราจรชั่วคราว ! งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศมหา

กำหนดระบบจราจรชั่วคราว ! งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566 Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รุกต่อเนื่องเฟส 2 ณ จำปาสัก สปป.ลาว

วันที่ 21 – 30 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยา

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รุกต่อเนื่องเฟส 2 ณ จำปาสัก สปป.ลาว Read More »

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ EdPEx

                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลัก

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ EdPEx Read More »

มข.ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม นำเสนอนำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำ

มข.ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม นำเสนอนำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2566 Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27 Read More »

สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ช

สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)

                  วันที่ 21 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการสัง

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) Read More »

Scroll to Top