ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

ขอเชิญชมรายการพิเศษ วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565 วันที่ 21 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเฟซบุ๊คเพจ “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งแรกของสีฐานเฟสติวัล เปิดเวทีให้ผู้สนใจ สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” 2565

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “APEC-KKU 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0”เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสมาชิกในกลุ่มเอเปค

นักศึกษา COLA ลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ และการจัดการการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรม

COLA KKU จับมือท้องถิ่น มุ่งยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (digital government)

Scroll to Top