28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบร …

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Sharing Experiences as a Diplomat”

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยา …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Sharing Experiences as a Diplomat” Read More »

สกสว. จับมือ ทีมนักวิจัย มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลไกกระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน แบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณ” มุ่งขับเคลื่อนให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่ …

สกสว. จับมือ ทีมนักวิจัย มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลไกกระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน แบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณ” มุ่งขับเคลื่อนให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร ด้านสมรรถนะ Clinical Supervision และ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อ Upskill ทางการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรก …

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร ด้านสมรรถนะ Clinical Supervision และ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อ Upskill ทางการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม บริหารงานแบบ Lean ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบ …

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม บริหารงานแบบ Lean ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร Read More »

มข. คืนสู่เย้า จัด KKU Indonesian Alumni Reunion ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด KKU Indonesi …

มข. คืนสู่เย้า จัด KKU Indonesian Alumni Reunion ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประทศอินโดนีเซีย Read More »

มข. จัด Academic Exhibition และ KKU Active Recruitment ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานนิทรรศการ …

มข. จัด Academic Exhibition และ KKU Active Recruitment ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

มข. แนะแนวการศึกษา รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. คณะคุณครูแ …

มข. แนะแนวการศึกษา รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร Read More »

วิทย์ฯ มข. จุดประกายความคิดการเป็น Startup แก่นักศึกษาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาด้ …

วิทย์ฯ มข. จุดประกายความคิดการเป็น Startup แก่นักศึกษาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรและนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ในงานชื่นชมยินดี ประจำปี 2566

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  15.00-17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ …

คณะวิทยาศาสตร์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรและนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ในงานชื่นชมยินดี ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top