มข. จัด Academic Exhibition และ KKU Active Recruitment ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานนิทรรศการ Academic Exhibition และ KKU Active Recruitment 2023 ณ โรงแรม Grand Zuri Malioboro Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและได้ส่งใบสมัครมาล่วงหน้าแล้ว
ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับสมัครเข้าศึกษา ทุนการศึกษา โดยมีคณะเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบ Online และ On-site มีถามจัด Session Q and A ให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงบริการ Application Help Desk ที่จะช่วยตรวจสอบใบสมัคร และการรับสมัครเข้าศึกษา และกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้งในรูปแบบ Online และ On-site โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอินโดนีเซียเป็นจำนวนมากทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top