ณิชากร นิพรรัมย์

นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาปี 4 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดการวิ่งเพื่อการกุศล “KKUIC The Insider 9 : Music Run Funtiverse” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลาย เชื่อมต่อกันได้ด้วยเสียงเพลง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บึงศรีฐ …

นักศึกษาปี 4 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดการวิ่งเพื่อการกุศล “KKUIC The Insider 9 : Music Run Funtiverse” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลาย เชื่อมต่อกันได้ด้วยเสียงเพลง” Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “B.B.A. International Trip in Singapore” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจกับบริษัทนานาชาติชั้นนำ

เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลั …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “B.B.A. International Trip in Singapore” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจกับบริษัทนานาชาติชั้นนำ Read More »

นศ.วิทยาลัยนานาชาติ มข. เจ๋งคว้ารางวัล “Youth Award in Delegation of Thailand” ทูตวัฒนธรรมไทยในเอเชีย

เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวธัญลักษณ์ เหลี่ยมสมบั …

นศ.วิทยาลัยนานาชาติ มข. เจ๋งคว้ารางวัล “Youth Award in Delegation of Thailand” ทูตวัฒนธรรมไทยในเอเชีย Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ และนิเทศศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “IA and CA International Trip in Singapore”

เมื่อวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลั …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ และนิเทศศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “IA and CA International Trip in Singapore” Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Sharing Experiences as a Diplomat”

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยา …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Sharing Experiences as a Diplomat” Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรมซ้อมแผนปฏิบัติการหนีไฟและอพยพ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปร …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรมซ้อมแผนปฏิบัติการหนีไฟและอพยพ ประจำปี 2566 Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดอบรมหลักสูตร “First Aid for International Students 2023” ฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดอบรมหลักสูตร “First Aid for International Students 2023” ฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของนักศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิท …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของนักศึกษา Read More »

British Embassy Bangkok ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เดินหน้าหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย …

British Embassy Bangkok ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เดินหน้าหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับการมาเยือนของ H.E. Patrick Bourne เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ireland and Thailand International Relations: Past to Present”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยข …

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับการมาเยือนของ H.E. Patrick Bourne เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ireland and Thailand International Relations: Past to Present” Read More »

Scroll to Top