วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เยือน วิทยาลัยนานาชาติ มข. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-ออสเตรเลีย และบทบาทของออสเตรเลียในภูมิภาค”

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567   ฯพณฯ ท่าน ดร. แองเจลา แมคโ […]

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เยือน วิทยาลัยนานาชาติ มข. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-ออสเตรเลีย และบทบาทของออสเตรเลียในภูมิภาค” Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาและคอนเสิร์ตในงาน KKUIC The Insider 10 : Inter โฮม “Empowering Tomorrow: New Isan and the Next Generation of Human Capital”

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาและคอนเสิร์ตในงาน KKUIC The Insider 10 : Inter โฮม “Empowering Tomorrow: New Isan and the Next Generation of Human Capital” Read More »

นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

นางสาวณัชชา แหล่ป้อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่

นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) Read More »

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. สาขาการระหว่างประเทศ คว้า “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. สาขาการระหว่างประเทศ คว้า “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

“TOO FAR TOO CLOSE” ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา “Fiction” ณ เทศกาล CCCL Film Festival 2023

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมนักศึกษา “Mix Media” สั

“TOO FAR TOO CLOSE” ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา “Fiction” ณ เทศกาล CCCL Film Festival 2023 Read More »

แมริออท เซ็นเอ็มโอยูร่วมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมสร้างบุคลากรวิชาชีพด้านการโรงแรมรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: กันยายน 2566 – แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

แมริออท เซ็นเอ็มโอยูร่วมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมสร้างบุคลากรวิชาชีพด้านการโรงแรมรุ่นใหม่ Read More »

นักกีฬาจาก KKUIC Basketball Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน KKU Freshmen 2023

ขอแสดงความยินดีกับ KKUIC Basketball Club ที่ได้รับรางวัลชนะเล

นักกีฬาจาก KKUIC Basketball Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน KKU Freshmen 2023 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย 4 วิทยาลัย มข. COLA KKBS MBA KKUIC ร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Eastern International University และ University of Economics ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย 4 วิทยาลัย มข. COLA KKBS MBA KKUIC ร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Eastern International University และ University of Economics ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Read More »

ตัวแทนอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาในการประชุม Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อาจารย์ฑภิพร สุพร อาจารย์ประจำหลัก

ตัวแทนอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาในการประชุม Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ University of York, UK จัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ “Unveiling Qualitative Research in Temporary Perspectives” เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15-22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอ

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ University of York, UK จัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ “Unveiling Qualitative Research in Temporary Perspectives” เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ Read More »

Scroll to Top