มข. คืนสู่เย้า จัด KKU Indonesian Alumni Reunion ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด KKU Indonesian Alumni Reunion ณ โรงแรม Grand Zuri Malioboro Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ Alumni ชาวอินโดนีเซียมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าอื่นๆ ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง Alumni (Alumni Talks) Focus Group: Lifelong Learning และ การคัดเลือก Chairman of Indonesian Alumni ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีศิษย์เก่าชาวอินโดนีเซียเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top