Prowpo

ผู้บริหาร มข. เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ. ชาญชัย พานทองวิริยกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ดร. ทวารัฐ สูตะ …

ผู้บริหาร มข. เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

ผู้บริหาร มข. ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา …

ผู้บริหาร มข. ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »

ผุ้บริหาร มข. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 78 ปีวันชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉร …

ผุ้บริหาร มข. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 78 ปีวันชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Read More »

ศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ “International Seminar on The Formation of Cooperative Network for bottom-up Approach in Rural Community Development of Lao PDR”

ศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิ …

ศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ “International Seminar on The Formation of Cooperative Network for bottom-up Approach in Rural Community Development of Lao PDR” Read More »

มข. ร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัด …

มข. ร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Read More »

KKUiLT ร่วมประชุม AMEE 2023 พร้อมเยือน Glasgow University สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 คณาจารย์จาก KKU initiative Learning …

KKUiLT ร่วมประชุม AMEE 2023 พร้อมเยือน Glasgow University สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน Read More »

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการในประชาคมอาเซียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า ศูนย์อาเซียนศึกษา ฝ่ายกา …

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการในประชาคมอาเซียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Read More »

FPT – KKU จับมือแน่นแฟ้น สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ …

FPT – KKU จับมือแน่นแฟ้น สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา Read More »

Scroll to Top