Prowpo

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันต […]

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา” Read More »

มข. กระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าจัด Alumni Sharing หัวข้อ Study abroad experience: How studying abroad contributes to human development and career achievement

กองการต่างประเทศ จัดกิจกรรม KKU Alumni Sharing หัวข้อ Study a

มข. กระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าจัด Alumni Sharing หัวข้อ Study abroad experience: How studying abroad contributes to human development and career achievement Read More »

เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยือน มข. กระชับความสัมพันธ์การศึกษา ไทย-ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ รับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารสิริคุณา

เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยือน มข. กระชับความสัมพันธ์การศึกษา ไทย-ออสเตรเลีย Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริม

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการส่งเสริมการเร

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2024” ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม Read More »

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB และสภาธุรกิจไทย-ลาว จัดการเสวนา “เสวนาวิชาการและรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce : CBEC)”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB และสภาธุรกิจไทย-ลาว จัดการเสวนา “เสวนาวิชาการและรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce : CBEC)” Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแ

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง Read More »

มข. หารือร่วมกับ Savannakhet University สปป. ลาว พร้อมพัฒนาต่อเนื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อ

มข. หารือร่วมกับ Savannakhet University สปป. ลาว พร้อมพัฒนาต่อเนื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยสู่ระดับสากล Read More »

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Read More »

Scroll to Top