Prowpo

มข. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูลทักษะภาษาอังกฤษ English Camp for KKU Supporting Staff ปี 2566

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ English Camp fo …

มข. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูลทักษะภาษาอังกฤษ English Camp for KKU Supporting Staff ปี 2566 Read More »

กองการต่างประเทศเตรียมความพร้อม“พิชิตทุน Emerging Global Leader Award (K43-NIH)-2023”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วม …

กองการต่างประเทศเตรียมความพร้อม“พิชิตทุน Emerging Global Leader Award (K43-NIH)-2023” Read More »

ส่งท้ายอย่างแฮปปี้! กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรม “Chit Chat Summary” บทสรุปกิจกรรม- มุ่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบ …

ส่งท้ายอย่างแฮปปี้! กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรม “Chit Chat Summary” บทสรุปกิจกรรม- มุ่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

ฝ่ายการต่างประเทศ มข. เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการต่างประเทศ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เป็นประธาน …

ฝ่ายการต่างประเทศ มข. เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการต่างประเทศ Read More »

ผู้บริหาร มข. ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ฯพณฯ กงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพท …

ผู้บริหาร มข. ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ฯพณฯ กงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น Read More »

ผู้บริหาร มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับ Harvard University และ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อ …

ผู้บริหาร มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับ Harvard University และ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

มข. ร่วมมือ Jiujiang University เปิดศูนย์ KKU Graduates Study Zone เตรียมพร้อม นศ. จีน เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อ …

มข. ร่วมมือ Jiujiang University เปิดศูนย์ KKU Graduates Study Zone เตรียมพร้อม นศ. จีน เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ผู้บริหาร มข. สานสัมพันธ์ ไทย- สปป.ลาว ร่วมงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2656 เวลา 18.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ สาธาร …

ผู้บริหาร มข. สานสัมพันธ์ ไทย- สปป.ลาว ร่วมงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ประจำปี 2566 Read More »

ผอ. กองการต่างประเทศ หารือร่วมกับ CP All ยกระดับทักษะนักศึกษา ตอบสนองตลาดแรงงานโลก

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมกองกา …

ผอ. กองการต่างประเทศ หารือร่วมกับ CP All ยกระดับทักษะนักศึกษา ตอบสนองตลาดแรงงานโลก Read More »

Scroll to Top