Prowpo

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง Read More »

มข. ร่วมประชุม 2022 SATU Presidents’Forum , National Cheng Kung University, Taiwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการ …

มข. ร่วมประชุม 2022 SATU Presidents’Forum , National Cheng Kung University, Taiwan Read More »

มข. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of York สหราชอาณาจักร พร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อ …

มข. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of York สหราชอาณาจักร พร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยสู่ระดับสากล Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมหารือร่วมกับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษอธิ …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมหารือร่วมกับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Read More »

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบรรยายพิเศษ “ทุนสนับสนุนและการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร- Chevening Scholarship”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิ …

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบรรยายพิเศษ “ทุนสนับสนุนและการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร- Chevening Scholarship” Read More »

มข. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาค …

มข. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชีย Read More »

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” – Campus France Tour 2022

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตว …

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” – Campus France Tour 2022 Read More »

มข. เดินหน้าเชิงรุกสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนของบุคลากร KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมบาย …

มข. เดินหน้าเชิงรุกสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนของบุคลากร KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT) Read More »

สถานเอกอัครราชทูต สวีเดน ประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศสวีเดน “Study in Sweden”on the road พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเ …

สถานเอกอัครราชทูต สวีเดน ประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศสวีเดน “Study in Sweden”on the road พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสวีเดน Read More »

มข. เดินหน้าประชุมหารือกับผู้แทน University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ CAMPUS-Asia 6

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงา …

มข. เดินหน้าประชุมหารือกับผู้แทน University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ CAMPUS-Asia 6 Read More »

Scroll to Top