สป.อว.

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk

KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย

Scroll to Top