SDGS

มข. และ คณะอนุกรรมมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ร่วมรายงานผลงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยนวัตกรรมพนังดินซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อรองนายกรัฐมนตรี

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รอ …

มข. และ คณะอนุกรรมมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ร่วมรายงานผลงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยนวัตกรรมพนังดินซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อรองนายกรัฐมนตรี Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี

            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี Read More »

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพคร …

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย Read More »

Scroll to Top