นศ. KKBS ได้รับรางวัลจากเวที Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022