นศ. KKBS ได้รับรางวัลจากเวที Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนคณะฯ ภายใต้ชื่อทีม “ทีมหนุ่มน้อยวัยใสหัวใจทำสวน ” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ นายจิรพัฒน์ คำอินทร์ นายฐิติพงศ์ ปรีชากุล และนายมณฑล วงษ์วิกย์กรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย มูลค่า 5,000 บาท จากโครงการ ‘Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 : เก็บเกี่ยวไอเดียสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่ออนาคต’ จัดโดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันมีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายทั้งหมด 20 ทีม

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
facebook.com/SiamKubotaClub : ภาพ

Scroll to Top