รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mrs. Dawn F. Rooney ให้เกียรติเยี่ยมชม สำนักหอสมุด มข.

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ณรงค์ชัย อัค …

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mrs. Dawn F. Rooney ให้เกียรติเยี่ยมชม สำนักหอสมุด มข. Read More »

สำนักหอสมุด มข. ให้การต้อนรับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนั …

สำนักหอสมุด มข. ให้การต้อนรับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวั …

“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners” Read More »

สำนักหอสมุด มข.ส่งมอบความรักความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก ผ่านนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

ระหว่าง วันที่ 14-28 กพ 2566 สำนักหอสมุด ร่วมกับสถาบันมะเร็งท …

สำนักหอสมุด มข.ส่งมอบความรักความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก ผ่านนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี” Read More »

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ป …

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร Read More »

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก จาก Cleveland Clinic, Ohio สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนว …

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก จาก Cleveland Clinic, Ohio สหรัฐอเมริกา Read More »

สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse exhibition เรื่อง “ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอ …

สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse exhibition เรื่อง “ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง” Read More »

สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.45 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยา …

สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Read More »

Scroll to Top