มอขอ

KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ พร้อมการเรียนแบบ Flipped Classroom

KKBS รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx300

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2

Scroll to Top