เดือน: กรกฎาคม 2021

อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  …

อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Read More »

ขอเชิญอบรม บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)”

โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษ …

ขอเชิญอบรม บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Management)” Read More »

ขอเชิญอบรม Reskill / Up skill เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) เลือกเรียนเพียง 3 …

ขอเชิญอบรม Reskill / Up skill เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร Read More »

เครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับ รพ.สนามขอนแก่น

เครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบสิ่งของ …

เครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับ รพ.สนามขอนแก่น Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ …

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: วท.ขอนแก่นส่งน.ศ.ฝึกวิชาชีพ (กรอบบ่าย)

ศิลปกรรมเยาวชนมากกว่ารางวัลคือความคิดสร้างสรรค์

มข.เปิดตัว “ระบบติดตามผู้ป่วยโควิดแบบแยกตัว”(กรอบบ่าย)

Scroll to Top