Thapanee

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ. ดร. ทนพญ. นพมาศ เข็มทองหลาง ในโอกาสได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “SMART MEDICAL LABORATORY FOR ALL” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Scroll to Top