Thapanee

คณะเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ. ดร. ทนพญ. นพมาศ เข็มทองหลาง ในโอกาสได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

คณะเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผู้ช่วยศาสต …

คณะเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ. ดร. ทนพญ. นพมาศ เข็มทองหลาง ในโอกาสได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โครงการเปิดบ้านสีน้ำเงินเพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โครงการเปิดบ้านสีน้ำเง …

คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โครงการเปิดบ้านสีน้ำเงินเพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด Read More »

โครงการเปิดบ้านสีน้ำเงิน เพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น …

โครงการเปิดบ้านสีน้ำเงิน เพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “SMART MEDICAL LABORATORY FOR ALL” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทค …

การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “SMART MEDICAL LABORATORY FOR ALL” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญฟังบรรยาย การเรียนรู้และจัดการโรคด้วย APPLICATION เพื่อสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์  ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Zoom Me …

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญฟังบรรยาย การเรียนรู้และจัดการโรคด้วย APPLICATION เพื่อสุขภาพ Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ จัด”โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”

“โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ …

คณะเทคนิคการแพทย์ จัด”โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่” Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกา …

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่นดีๆจากคลินิกแพทย์แผนจีน

 โปรโมชั่นพิเศษมาแล้ว  ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่นดีๆจาก …

คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่นดีๆจากคลินิกแพทย์แผนจีน Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”

 เชิญชวนเข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภา …

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่” Read More »

ชื่นชมยินดีกับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่สร้างผลงานนวัตกรรม

จากการส่งผลงานนวัตกรรมของคณะเทคนิคการแพทย์ มข. เข้าร่วมกิจกรร …

ชื่นชมยินดีกับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่สร้างผลงานนวัตกรรม Read More »

Scroll to Top