คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ

💐💐💐 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ
ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ
🏆 ได้รับรางวัล “นักกายภาพบำบัดดีเด่น พ.ศ. 2566 ด้านวิชาการ (สายวิชาการ)” จาก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 🏆

Scroll to Top