คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โครงการเปิดบ้านสีน้ำเงินเพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โครงการเปิดบ้านสีน้ำเงินเพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด  สำหรับน้องๆ ที่สมัครรอบที่ 1 ไม่ทัน  เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น จำนวน 120 ที่นั่ง จัดกิจกรรมวันที่ 8 ตุลาคม 2566

Scroll to Top