Thapanee

คณะเทคนิคการแพทย์ จัด”โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”

“โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ …

คณะเทคนิคการแพทย์ จัด”โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่” Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกา …

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่นดีๆจากคลินิกแพทย์แผนจีน

 โปรโมชั่นพิเศษมาแล้ว  ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่นดีๆจาก …

คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่นดีๆจากคลินิกแพทย์แผนจีน Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”

 เชิญชวนเข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภา …

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่” Read More »

ชื่นชมยินดีกับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่สร้างผลงานนวัตกรรม

จากการส่งผลงานนวัตกรรมของคณะเทคนิคการแพทย์ มข. เข้าร่วมกิจกรร …

ชื่นชมยินดีกับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่สร้างผลงานนวัตกรรม Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ รับบุญ รับพร วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเท …

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ รับบุญ รับพร วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ Read More »

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ”

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม …

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ” Read More »

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้ …

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” Read More »

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระ …

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” Read More »

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเล …

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต” Read More »

Scroll to Top