คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2566
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในการมอบครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

Scroll to Top