30 มกราคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. สานต่อความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 2

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มนุษย์-สังคม มข. จัดงาน iSchool Showcase 6th นำเสนอผลงาน Capstone project และนวัตกรรมจากการฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการชื่อดังทั่วประเทศ!

Scroll to Top