วีดิทัศน์ “60 ปี มข.จากอดีตสู่ปัจจุบัน”

วีดิทัศน์ “60 ปี มข.จากอดีตสู่ปัจจุบัน”เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top