บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มนุษย์-สังคม มข. จัดงาน iSchool Showcase 6th นำเสนอผลงาน Capstone project และนวัตกรรมจากการฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการชื่อดังทั่วประเทศ!

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (BiS) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (iSchool KKU) ได้จัดงาน “iSchool Showcase 6th : Limitless Peak Learning การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด” การนำเสนอผลงาน Capstone project และนวัตกรรมจากการฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต หรือ iStudentKKU ในองค์กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลกว่า 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวชื่นชมยินดีพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการเรียนรู้ในระบบชุดวิชาของ iSchool KKU ซึ่งได้ความร่วมมือจากสถานประกอบการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ กล่าวว่า “ในปีนี้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ได้รับความร่วมมือในการไป Work Integrated Learning (WIL) การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ จำนวน 38 แห่ง ทั้งยังมีนักศึกษาที่ได้งานทำระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในอัตราที่สูงขึ้น ถือเป็นความสำเร็จของโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในรูปแบบที่สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์อีกด้วย”

iSchool Showcase 6th การนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Limitless Peak Learning การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด” กิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการเปิดประสบการณ์จากธุรกิจภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ใน Session 1: Expert Talk: Next-Gen Approaches to Becoming a Talented Person in a Competitive Market : แนวทาง Next-Gen สู่การเป็นผู้มีความสามารถในการแข่งขัน โดย คุณกิตติพงศ์ ประพันธ์สิริ Manager, Talent Acquisition (People & Culture) จาก RS GROUP และ Session 2: The Expert Talk หัวข้อ Continuous Learning and Skill Development: การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดย คุณกษิดิศ สตางค์มงคล (Page Admin/Data Analyst จาก DataRockie)

จากนั้นเป็นช่วง Experiential learning : เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัด จาก iStudent 46 และสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม iStudent 46 Exhibition: Showcase Limitless การนำเสนอผลงานจากประสบการณ์ Work Integrated Learning ของ iStudent รุ่นที่ 46 นับเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลที่มาให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Digital Transformation บัณฑิตจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านและสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ เป็นกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อไป

 

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HU-SO, KKU holds the 6th iSchool Showcase, presenting Capstone Project and innovation from real practicum at famous workplaces all over the country

https://www.kku.ac.th/17480

Scroll to Top