มข. – กฟผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานลงนามในส่วนของ มข. ร่วมกับ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานลงนามในส่วนของ กฟผ. และมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพร คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พร้อมด้วย นายธีรวุฒิ เวทะธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งทำการแทนรองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. และ นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงนามฯ ในครั้งนี้ เป็นการลงนามต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และ มข. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทและกิจกรรมทางวิชาการ ต่าง ๆ แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เพื่อความร่วมมือและการประสานงานอันดีต่อกัน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถงานด้านวิจัยและนวัตกรรมให้กับบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน นำไปสู่งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 

Scroll to Top