วีดิทัศน์ 60 ปี มข. “ก้าวแห่งความทรงจำ”

“ก้าวแห่งความทรงจำ” โดยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานชมรมบุคลากรอาวุโส เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top