U2T

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อน […]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1 Read More »

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมถ่ายทอ

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2 Read More »

มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสาน หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักข่าว : thaisaeree.news URL :  https://www.thaisaeree.new

มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสาน หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

รายงานพิเศษ : U2T สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมไม้ไผ่สู่งานจักสาน จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักข่าว : naewna.com URL : https://www.naewna.com/local/616

รายงานพิเศษ : U2T สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมไม้ไผ่สู่งานจักสาน จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

รายงานพิเศษ : U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ความรู้เกษตรกรสร้างรายได้ตลอดปี

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/61

รายงานพิเศษ : U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ความรู้เกษตรกรสร้างรายได้ตลอดปี Read More »

รายงานพิเศษ : U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ความรู้เกษตรกรสร้างรายได้ตลอดปี

สำนักข่าว : khao24h.net URL : https://khao24h.net/share/news-

รายงานพิเศษ : U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ความรู้เกษตรกรสร้างรายได้ตลอดปี Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อ

สำนักข่าว : mbamagazine.net URL :  https://mbamagazine.net/in

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

สำนักข่าว : bangkokbiznews.com URL :  https://www.bangkokbizn

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

สำนักข่าว : today.line.me URL :  https://today.line.me/th/v2/

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ Read More »

ทรู ดิจิทัล คาว ร่วมกับ มข.โคบาลอาสา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเวทีเสวนา ประเด็นโรคระบาดในโค-กระบือ “โรคลัมปี สกิน” ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างหนักในหลายประเทศ

สำนักข่าว : thaipr.net URL :  https://www.thaipr.net/general/

ทรู ดิจิทัล คาว ร่วมกับ มข.โคบาลอาสา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเวทีเสวนา ประเด็นโรคระบาดในโค-กระบือ “โรคลัมปี สกิน” ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างหนักในหลายประเทศ Read More »

Scroll to Top