U2T

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวง …

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Read More »

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19

สำนักข่าว : khao24h URL :https://khao24h.net/share/news-17-4- …

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19 Read More »

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19

สำนักข่าว : naewna URL : https://www.naewna.com/local/567852 …

รายงานพิเศษ : คณะเกษตร มข.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19 Read More »

คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้าน หวังป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19

___________เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  คณะเกษตรศาสตร์  มห …

คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้าน หวังป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19 Read More »

 มข.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ตำบลโนนฆ้อง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน  

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจแล …

 มข.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ตำบลโนนฆ้อง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน   Read More »

ผู้ปฏิบัติงาน U2T ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่นรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิท …

ผู้ปฏิบัติงาน U2T ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่นรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ Read More »

แผนพัฒนาตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T พัฒนาพันธุ์ข้าวแก่วิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนหัน อ …

แผนพัฒนาตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T พัฒนาพันธุ์ข้าวแก่วิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านโนนชาติ Read More »

ผลงานตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T มุ่งจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนหัน อ …

ผลงานตำบลโนนหัน ในโครงการ U2T มุ่งจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน Read More »

โครงการฯU2T มข. จับมือ ภาคี นำปราชญ์ ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังพัฒนา บ้านโต้นสร้างชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือน

เมื่อเร็วๆนี้  คณะทำงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ …

โครงการฯU2T มข. จับมือ ภาคี นำปราชญ์ ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังพัฒนา บ้านโต้นสร้างชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือน Read More »

Scroll to Top