มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG :
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565
  • รับสมัคร 1996 อัตรา 225 ตำบล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • ช่องทางการสมัคร(ออนไลน์) ลิงค์รับสมัครเว็บไซต์ : https://u2t.ac.th
**** ประกาศผลการคัดเลือก 26 มิถุนายน 2565 ****

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T BCG กรุณาติดต่อ 02-026-6589

ค่าตอบเเทน

1.บัณฑิต (จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 998 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2.ประชาชน จำนวน 998 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
บัณฑิตจบใหม่
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
2. อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่รับสมัคร
3. เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
ประชาชนทั่วไป
1. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลที่รับสมัคร
2. เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ https://1tambon.kku.ac.th/ และ facebook fanpage KKU-innoprise

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top