มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสาน หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักข่าว : thaisaeree.news

URL :  https://www.thaisaeree.news/173373/

วันที่เผยแพร่ :  17  พ.ย.  2564

Scroll to Top