24 กุมภาพันธ์ 2566

KKBS ผนึก บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เสริม นศ. สู่ตลาดแรงงาน การันตีมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์

มข. ขอเชิญผู้สนใจเรียน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” เรียนจบ ได้งานทำ เรียนรู้วิถีชีวิตในต่างประเทศ ได้ค่าตอบแทนและทุนการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ครูสมาธิรุ่นที่ 49” ของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

Scroll to Top