มข. ขอเชิญผู้สนใจเรียน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” เรียนจบ ได้งานทำ เรียนรู้วิถีชีวิตในต่างประเทศ ได้ค่าตอบแทนและทุนการศึกษา

โอกาสแบบนี้มีที่ไหน???
ได้ทำงาน
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในต่างประเทศ
ได้เผยแพร่วัฒนธรรม
ได้ค่าตอบแทนและทุนการศึกษา

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรดี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย (Certificate of early childhood care)
ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 มีนาคม 2566
ตามลิ้งค์ https://forms.gle/g9bwNsSe9SBFX42J7
หรือ สแกน Qr Code ตามเพจประชาสัมพันธ์

Scroll to Top