สถาปัตย์ มข. ขอเชิญทุกท่านร่วมงานช่างคึด ครั้งที่ 14

งานช่างคึดครั้งที่ 14 ตอน “คึดสิโน” งานประจำปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นวันที่  24-26 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 17.00-23.00น.งานที่รวบรวมของใช้น่ารักๆ อาหารทานเล่น และงานศิลปะจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ปีนี้มาใน ธีมคาสิโน ร่วมชิม ช้อป และสนุกไปกับกิจกรรม และเกมส์ต่าง ๆ ในงาน ห้ามพลาดสำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งกายแบบคอสเพลย์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00-20:00 น. Cosplay Parade , Random Dance และ Free Stage

สามารถติดตามการอัพเดตรายละเอียด ความเคลื่อนไหวล่าสุดของงานได้ที่
▪️ ตารางงานคอสเพลย์: https://propsops.com/event
▪️ เพจงาน: ช่างคึด ARCH KKU

#cosplay #คอสเพลย์ #ตารางงานคอสเพลย์ #PropsOps #งานคอสเพลย์ขอนแก่น #คอสเพลย์ขอนแก่น

* ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง อัพเดตได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top